Fondtapet för butik Brallis.

Fondtapet för butik Brallis.