Trädbesiktning i Malmö utförd av arborist

23 maj 2022 patrick pettersson

editorial

Träd som har beskurits felaktigt eller på annat sätt skadats kan behöva genomgå en trädbesiktning. Likaså väldigt gamla träd eller träd som man misstänker är sjuka. Det görs för att ställa diagnos på trädet och bedöma vilka åtgärder som är lämpligast. Inte sällan blir både gamla och sjuka träd försvagade och kan då lätt tappa sina grenar, eller helt knäckas, och utgör då en fara för intilliggande byggnader och människor som rör sig i närheten. 

När en arborist utför en trädbesiktning undersöks hela trädet. Arboristen tittar på rötterna, barken och kronan och försöker hitta tecken på sjukdom, röta, skadeangrepp och andra brister. Inte sällan klättrar arboristen upp i trädet för att riktigt kunna närstudera det. Men är det ett väldigt stort träd kan arboristen i stället använda sig av en kikare. Därefter kommer arboristen med förslag på lämpliga åtgärder. Ibland kan det bästa vara att ta bort trädet. I andra fall att beskära det eller ge det extra näring.

 

trädbesiktning Malmö

 

Jämför priser mellan olika arborister

Har man ett träd på sin tomt, som man misstänker är sjukt, ska man inte vänta med att besiktiga det. Det finns flera skickliga arborister som utför trädbesiktning i Malmö och som man enkelt kontaktar via mejl eller telefon. Då priserna kan variera mellan olika arborister kan det löna sig att först ta in offerter. Men som privatperson kan man också använda sig av rutavdraget vilket får ner priset något. 

Skulle arboristen efter trädbesiktningen komma fram till att det bästa är att fälla trädet, kan denne också hjälpa till med detta. Tekniken som då används kallas sektionsfällning. Trädet sågas ner bit för bit för att man inte ska riskera att skada omgivningen. Oftast används en skylift eller kranbil för att komma åt att såga av grenarna, men i vissa fall kan arboristen i stället välja att klättra upp i trädet.

Fler nyheter

Underhåll din bil

08 januari 2020

Underhåll din bil

Ta hand om bilen

08 januari 2020

Ta hand om bilen