Få hjälp med grå starr

20 januari 2023 Mimmi Källström

editorial

Grå starr är den främsta orsaken till blindhet i världen, men i många fall kan den behandlas effektivt. Lär dig mer om vad som orsakar grå starr och vad du kan göra för att förebygga eller behandla den.

Vad är grå starr?

Grå starr eller katarakt är en synnedsättning som orsakas av en grumling av ögats lins, vilket resulterar i ett ogenomskinligt och suddigt utseende. Den utvecklas långsamt med tiden och kan uppstå på ett eller båda ögonen. Katarakt uppstår vanligtvis med åldrandet. Grå starr försämrar den normala synen eftersom ljuset inte kan fokuseras på näthinnan och patienten inte kan se klart. Kirurgi är den enda beprövade metoden för att behandla grå starr och återställa en klar syn.

Vilka är symptomen på grå starr?

Katarakt är en vanlig ögonsjukdom som uppstår när ögats lins blir grumlig. Detta kan ge upphov till flera symtom, bland annat suddig syn, gulbruna nyanser i synen, försämrad syn på natten och i svagt ljus, ljuskänslighet och bländning. Om du upplever något av dessa symtom är det viktigt att tala med en ögonläkare.

Hur behandlas/avlägsnas grå starr?

Lamera Medical-teamet har flera olika alternativ för att behandla och avlägsna grå starr. Majoriteten av gråstarrsoperationerna innebär att man sätter in en konstgjord lins, eller en intraokulär lins (IOL). Denna ersättningslins hjälper till att återställa synen till dess ursprungliga kvalitet, eller ibland till och med bättre än normalt. Under operationen görs ett snitt i ögat. Den insatta IOL:n förblir sedan permanent på plats medan den arbetar för att återställa fokus och skärpa synen.

Störst risk att utveckla grå starr

Katarakt är en vanlig ögonsjukdom bland äldre vuxna, och ungefär hälften av alla som är 65 år eller äldre får synen grumlad. Även om alla löper risk att utveckla grå starr, är äldre personer mer benägna att utveckla tillståndet. I slutändan är det viktigt att vara medveten om sina individuella riskfaktorer.

Flera livsstilsförändringar har visat sig ha en positiv inverkan på förebyggandet av grå starr, bland annat en hälsosam kost, att undvika rökning och överdriven solexponering, att motionera regelbundet och att bära solglasögon när man vistas i starkt solljus.

Fler nyheter

Underhåll din bil

08 januari 2020

Underhåll din bil

Ta hand om bilen

08 januari 2020

Ta hand om bilen