Skapa bättre förutsättningar genom att ansöka om ersättning från kollektivavtalad sjukförsäkring

04 januari 2021 Cecilia Olsson

editorial

Att bli sjukskriven är något som kan innebära stora påfrestningar för den privata ekonomin, framförallt för den som blir sjukskriven under en längre tid. Sjukpenningen som betalas ut via Försäkringskassan är alltid lägre än lönen, oftast ligger den på cirka 80 procent, vilket innebär att inkomsten plötsligt minskar med ungefär 20 procent.

För den som redan har svårt att få ihop det ekonomiskt varje månad kan detta innebära stora problem och även för den som inte sitter i den jobbiga sitsen så handlar det fortfarande om att anpassa sig till lägre inkomst varje månad.

Komplettera sjukpenningen med hjälp av sjukförsäkring som ger lite extra

Förutom att inkomsten blir lägre under en sjukskrivning så kan också utgifterna öka. Beroende på vilken sjukdom det handlar om så kan det krävas mediciner och/eller behandlingar för att man ska kunna bli frisk och börja arbeta igen.

Som tur är så finns det sjukförsäkringar som kan hjälpa till i dessa situationer. Till exempel så är många försäkrade genom Afa Försäkrings sjukförsäkring som är ett komplement till Försäkringskassans sjukpenning.

Sjukförsäkring

Denna ersättning varierar i storlek beroende på vilken anställning man har samt hur mycket sjukpenning man får. Till exempel så betalar Afa Försäkring dagersättning med 12,5 procent av en 80 procentig sjukpenning från Försäkringskassan för den som är privat eller kooperativt anställd arbetare.

Sjukförsäkring som ger mer trygghet i vardagen för den som är sjukskriven

Afa Försäkrings sjukförsäkring är en av deras kollektivavtalade försäkringar som ger lite extra trygghet för anställda. Genom dessa kollektivavtalade försäkringar skapar Afa Försäkring en tryggare vardag och 9 av 10 är redan försäkrade genom jobbet. På afaforsakring.se går det att läsa mer om Afa Försäkrings sjukförsäkring samt deras övriga kollektivavtalade försäkringar.

Det går även att skicka in en anmälan om ersättning direkt via deras hemsida för den som blivit sjukskriven och är i behov av lite extra ersättning utöver sjukpenningen. 

Fler nyheter

Underhåll din bil

08 januari 2020

Underhåll din bil

Ta hand om bilen

08 januari 2020

Ta hand om bilen