Hur styrs skolor i Sverige?

08 januari 2020 patrick pettersson
Hur styrs skolor i Sverige?

Skolan är en spännande värld. Här lär sig barn inte bara kunskaper i olika ämnen utan de lär sig social kompetens, att tänka själva och förstå sammanhang. Skolan bidrar också till att ge barn sammanhang, förstå världen och bli en del av samhället. 

Idag börjar barn tidigt i förskolan och sen är det skolplikt fram tills man gått ut nionde klass. Det finns ett brett utbud av skolor i Sverige, både kommunala och friskolor. Gör man en sökning på ”skola i Malmö” får man många träffar och där kan man verkligen se vilket utbud det finns!

 

Hyr styrs skolor i Malmö?

Kommunala grundskolor i Malmö styrs av grundskolenämnden. Grundskolenämnden består av folkvalda politiker och deras förvaltning. Grundskoleförvaltningen består av tjänstepersoner som arbetar på uppdrag av nämnden. Så enkelt förklarat sätter politiker mål och framför visioner som sedan tjänstepersoner omsätter till praktik. 

En skola i Malmö arbetar inte bara efter vad grundskolenämnden bestämmer utan också efter regeringen och riksdagens kunskapsmål. Sen är det huvudmannen, kommunen och rektorerna på skolan i Malmö som ser till att eleverna når dessa mål.

 

 

En fristående skola i Malmö, hur fungerar den?

I en fristående skola i Malmö så gäller samma kunskapsmål och läroplaner som i den kommunala skolan. En fristående skola i Malmö kan inte göra enligt eget tycke utan det som skiljer är att i en fristående skola är skolans styrelse huvudman. Det är då styrelsen som bestämmer hur skolan ska arbeta med de kunskapsmål som finns och se till att eleverna når dessa. 

Fristående skolor ska precis som kommunala skolor se till att skolan har de resurser som krävs. Fristående skolor och kommunala skolor blir på samma sätt granskade av skolinspektionen. Så olika skolor kan ha olika huvudmän men måste alla arbeta efter samma regler och mål. Det fina är att skolor kan arbeta på olika sätt. 

Fler nyheter

Underhåll din bil

08 januari 2020

Underhåll din bil

Ta hand om bilen

08 januari 2020

Ta hand om bilen