Ett tak kan ses som pricken över i

04 januari 2020 jonas olsson
Ett tak kan ses som pricken över i

Ett hus utan tak är väl knappast ett hus. Det är i varje fall mindre bekvämt att bo utan tak eller med ett tak som inte är tätt. Takläggare har i alla tider jobbat med att se till att ett hus är skyddat mot väder och vind. Även om tekniker och material har varierat och utvecklats har det dock alltid funnits ett antal grundläggande sanningar vid takläggning. Det visas inte minst i att man än idag kan se nylagda tak av halm och andra naturmaterial. Att takläggare måste ha bred kompetens är säkert.

 

Taket har många funktioner

Ett tak skall stänga ute nederbörd. Men det skall också hålla inne värme. Det skall vara utformat så att det håller för tung snö och vatten skall rinna av för att inte skapa fuktskador. Det finns också en estetisk dimension när det kommer till val av tak och dess färg och form. För att inte tala om de risker som finns i samband med arbete på hög höjd. En takläggare måste alltså även tänka på säkerheten under arbetets gång. Som hantverkare är det säkert tillfredsställande att veta att ens jobb ger människor tak över huvudet.

 

Takläggare behövs över hela landet

Som takläggare kan man syssla med allt ifrån nyanläggning av tak till renovering och besiktning. Att ha koll på konstruktion och hållfasthet är såklart viktigt, liksom att ha kännedom om olika typer av material och dess egenskaper. När man tittar på hus ser man att ett tak kan se ut på många olika vis. Det finns platta tak, sneda tak, tak med fönster eller utan, och de kan vara belagda med takpannor, plåt eller tjärpapp. Ibland i kombination. Och takläggare behövs varhelst det finns hus. I regioner där det byggs mycket är trycket på takläggarna högt. Exempelvis för de byggföretag som behöver takläggare i Stockholm.

Fler nyheter

Underhåll din bil

08 januari 2020

Underhåll din bil

Ta hand om bilen

08 januari 2020

Ta hand om bilen

Tänk smått

08 januari 2020

Tänk smått