Håll koll på energiåtgången

02 januari 2020 jonas olsson
Håll koll på energiåtgången

Mycket av huskostnaderna läggs på energi, och det diskuteras ofta hur mycket man kan spara genom solceller, isolering och mycket annat. Dessutom har myndigheterna ålagt husägarna att göra energiberäkningar och energideklarationer. Det är inte lätt som privatperson att hålla koll på allt som måste redovisas. Speciellt när det gäller energideklarationen är det nödvändigt att den görs av en energiexpert som är certifierad. Eftersom den ska förnyas vart tionde år, är det viktigt att ha alla dokument kvar.

 

Intressanta uppgifter vid försäljning

När du ska sälja ditt hus, ska energideklaration göras, och då är det bra att du kan dokumentera alla åtgärder du har vidtagit för att effektivisera energin och göra ditt hus miljövänligt. Det är en anledning till varför myndigheterna har infört olika energiklasser och föreskrifter. Du kan exempelvis ha utrustat altanen med isolerande glaspartier, som håller kylan borta under vintern och som fungerar som solfångare på sommaren med värme från altantaket. När ett hus ska säljas och det inte finns några uppmätta värden alls, för att det t.ex. har stått obebott, är det tillåtet att fylla i beräknade värden. Energiberäkning är lätt för en rutinerad expert. Det är också bra att senare kunna utvärdera hur mycket de energibesparande åtgärderna har minskat det faktiska energibehovet.

Beräkna energin

När man ska bygga ett hus gör man energiberäkning först. Huset måste minst hålla energiklass C. Därefter när det gått en tid och man har verkliga, uppmätta värden, kan man upprätta en energideklaration. Anlita en konsult som hjälper dig med energiberäkning, för de är mycket rutinerade när det gäller byggnadsteknik och frågor som gäller t.ex. fukt. De kan göra mätningar i huset på olika sätt, som t.ex. med värmekamera, så kallad termografi. Som privatperson har man inte alla kunskaper och kanske heller inte intresse av att sätta sig in i alla fackmässiga frågor.

Fler nyheter

Underhåll din bil

08 januari 2020

Underhåll din bil