Grönt och friskt

08 januari 2020 patrick pettersson
Grönt och friskt

För många är en grön gräsmatta mycket viktigt och ett mått på ordning och reda i trädgården. Att låta gräset växa högt eller ha glatt gula maskrosor här och var, kan vara något som till och med höjer pulsen och skapar problem mellan grannar. Men vad är gräs och hur får man den perfekta gräsmattan? För gräs är inte bara en sort utan många och det perfekta gräset är faktiskt inte det kortklippta.

 

Olika grässorter

Gräs finns i en mängd olika sorter ända upp till arter som växer flera meter. Men talar man om de sorter som skapar en gräsmatta så är det sorter med tunna, korta blad som växer snabbt och som sprider sig fort. Olika grässorter växer olika snabbt, har olika spridningshastighet, olika färg, form och tålighet. Golfbanor och fotbollsplaner har till exempel gräsmattor som är av sorter som är tåligare än de man normalt använder i en villaträdgård. Dessa gräsfrön är också betydligt dyrare.

 

 

Hur får man den vackraste gräsmattan?

När man ska anlägga en Gräsmatta så finns det olika sätt att gå tillväga: man kan så gräsfrön eller köpa gräs på rulle, för direkt färdig gräsmatta. Om man sår frön är det viktigt att man ser till att jorden har lagom kombination av jord och sand eftersom gräs växer dåligt i lera och på sten. När man sedan vattnar gräsmattan ska man vattna rejält och sällan eftersom rötterna annars har en tendens att vända sig uppåt, varvid gräsmattan torkar och dör vid solsken. 

Om man däremot köper gräs på rulle så är det viktigt att alla delar av rullen når jorden på undersidan. Så efter läggning är det viktigt att köra över gräsmattan med en roller med piggar, så gräset riktigt når jorden. Och när gräset väl börjat växa så ska man betänka att ju kortare gräset är, desto känsligare är det för torka. 

Fler nyheter

Underhåll din bil

08 januari 2020

Underhåll din bil

Ta hand om bilen

08 januari 2020

Ta hand om bilen

Tänk smått

08 januari 2020

Tänk smått