Brandtäta på rätt sätt

04 januari 2020 patrick pettersson
Brandtäta på rätt sätt

Brandtäta är viktigt, det förhindrar att en brand sprider sig och även den giftiga gasen som utvecklas i samband med brand. Genom en korrekt brandtätning så förhindrar man materiella skador men även det viktigaste, allvarliga skador på människor. Brandtätning är helt enkelt livsviktigt då byggnader kan rasa eller utrymmen rökfylls så att de människor som råkar befinna sig där dör. I större lokaler där det vistas många människor kan det innebär stort mänskligt lidande och orsaka många människors död. Något som man absolut inte vill ska hända. Det är viktigt att ta hjälp vid brandtätning så vänd dig gärna till https://www.sewatek.se/produkter.

 

 

Viktigt att tänka på vid brandtätning

 

Beroende på byggnad och användningsområde så finns det olika regler och rekommendationer. Vilken sorts brandtätning som är bäst för fuktiga miljöer skiljer sig från en torr inomhusmiljö. När det kommer till en torr inomhusmiljö används det oftast system som innehåller akryl och i fuktiga miljöer används främst silikon. Det går inte att blanda akryl och silikon. När det kommer till brandtätning finns det också regler för hur länge som brandtätningar ska hålla och det har att göra med hur länge den ska hålla för att stå emot rök och värme.

 

Vem ansvarar för brandskydd?

 

Det finns lagstiftat i 2 kap. 2§ lagen mot skydd mot olyckor. Ansvaret vilar på ägaren av fastigheten men även den som bedriver verksamhet där. Själva ansvarsfördelningen är inte lagstadgad utan det är ägare och den som bedriver verksamhet som ska göra upp detta. Det är alltid bästa att göra det skriftligt för att undvika juridiska komplikationer om det händer något. Du som bedriver verksamheten bör därför vara noga med att ta reda på hur brandskyddet fungerar och är du osäker på om det är korrekt, kontakta då någon som kan. Det är såklart även här en fråga om att undvika livsfarliga olyckor.

Fler nyheter

Underhåll din bil

08 januari 2020

Underhåll din bil

Ta hand om bilen

08 januari 2020

Ta hand om bilen