Att låsa utan nyckel

08 januari 2020 Lily Hansen
Att låsa utan nyckel

Har man en verksamhet där många människor passerar, är det bra med ett smart låssystem. Iloq är ett sådant, med elektronisk styrning av låsfunktionen. Man kan ge någon tillgång till lokalerna, och man kan ta bort den funktionen igen när man vill. Folk som exempelvis slutar sin anställning kan inte längre komma in i fastigheten. Man kan också sätta lås på dörrar med olika åtkomst, och på så vis styra vilka som kan komma in i en viss lokal eller korridor. Att låsa lokaler på detta vis utan den traditionella nyckelknippan är smart. Iloq i kumla är alltså ingen utopi, utan metoden fungerar i praktiken.

 

Försäkringsfrågan är löst

Vi är vana vid att låsa med nycklar, som sedan ska lämnas tillbaka. Problemet är då att en nyckel kan tappas, bli stulen eller kopierad i oärligt syfte. Då har man tidigare behövt byta alla lås, eftersom försäkringen inte gäller när nycklar är på drift. Kanske finns det nycklar som kommit i orätta händer, och det kan komma att ske stölder eller olaga intrång. Alla sådana problem är lösta med iloq. Det är lätt att ändra i systemet för passage. Man kan också ta bort enstaka personer från åtkomsten, enkelt och smart.

 

 

Övervakning satt i system

Med den nya tekniken kan man samordna olika övervakningsfunktioner, både när det gäller iloq, larm och kameror. Man kan se om det förekommer rörelser i någon del av fastigheten, och ägaren får huset övervakat även om han inte är på plats. Via ägarens smarta telefoner och internetsystem blir det mycket svårare för tjuvarna att smyga sig in osedda. Det finns larm som tjuter, sensorer som registrerar vad som händer, ljus som tänds, och skumma figurer kan fångas på film. Det är viktigt att kunna skydda sin egendom. Iloq är ett smart sätt att göra det på, effektiv kontroll satt i system.

Fler nyheter

Underhåll din bil

08 januari 2020

Underhåll din bil

Ta hand om bilen

08 januari 2020

Ta hand om bilen