Logotyp för Urban North

Logotyp för Urban North

UPPDRAG
Att skapa en logotyp för projektet och nysatsning Urban North.
Beställare i projektet var Norrlands Operan.
Logotypen skulle skilja sig från tidigare manér hos Norrlans Operan
då detta var en ny satsning för urban kultur riktat till ungdomar och
yngre vuxna. Logotypens uppgift var att spegla jämställdhet och
nyskapande inom urban-kulturen.

UTFÖRANDE
Att spegla jämnlikhet och nyskapande riktade min tankar till tydliga symboler.
Kraft riktningar, vägvisningar. På skissbordet landade ett flertal logotyper med
namnet Urban North och pilar i olika former. I samråd med kunden tos den slutliga
loggan sin form och sattes i färgen neongul ihop med svart eller vit som komplement .
En tydlig färg för att väcka uppmärksamhet och skilja sig från det tidigare
befintliga maneret.

RESULTAT/ SLUTPRODUKT
Logotypen blev en block-staplad bokstavsdesign med pilar som pekar åt motsatta håll.
Tanken var att låta pilarna peka på olika vägar och skapande former. En kraft och en
riktning i kreativiteten. Den blir även mycket praktisk att använda sig av på
t.ex. posters för div event, då pilarna enkelt kan peka på viktig info eller bilder som ska
förtydliga önskat budskap.
En skarp Logo med smart funktion.